تبلیغات
اتاقی به اندازه یک تنهایی - خدایا ببخش

اتاقی به اندازه یک تنهایی

خدایا ببخش

خدایا ببخشید به خاطر حفای دیروزم ..بندتو که دیدی یکم نافرم بود...
ببخش بندتو


بعدا نوشت :
پری شاید تنها کسی که تو زندگیش تونست منو قانع کنه  تو بودی...
حرفات به دلم نشست و قانعم کرد...
راست میگی نمیدونه چیکار کنه وبارها گفته نمیخواد هیچکدوممون ناراحت شیم ...
من یه ذره لجبازم...اگه رو دنده لج بیافتم..
اما حرفات بی نظیر بودگفتم که قانعم کرد

+ نوشته شده در چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 15:30 توسط افسون | نظرات()