اتاقی به اندازه یک تنهایی

من یک دخترم و می فهمم:)
باید دختر باشی بفهمی دسته هیچ پسری مثل دستای پدرت نمیشه...
باید دختر باشی بفهمی آغوش هیچ پسری مثل آغوش پدر بهت آرامش نمیده...
باید دختر باشی بفهمی لذتی که تو بوسیدنه پدرته تو بوسیدن هیچ پسری نیست...
باید دختر باشی بفهمی هیچ پسری نمیتونه مثل پدرت کوه باشه پشت سرت...
باید دختر باشی بفهمی تو بچگی رو دوش پدر نشستن چه لذتی داره....
باید دختر باشی بفهمی گریه هیچ پسری نمی تونه دلتو بلرزه بندازه مثل گریه ی پدر...
باید دختر باشی بفهمی هیچ پسری نمیتونه مثل یه پدر تکیه گاه باشه برای یه دختر...
باید دختر باشی بفهمی نمیشه رو ی هیچ پسری به اندازه ی پدر حساب باز کرد...
و
......

خوشحالم دخترم و میچشم طعم پدر داشتن را....

پدر عزیزم  روزت پیشاپیش مبارک
+ نوشته شده در جمعه 11 اردیبهشت 1394 ساعت 13:31 توسط افسون | نظرات()