اتاقی به اندازه یک تنهایی

:|میخواهم... تمامممممم سیگارها را زیر تابلوی...
"" سیگار کشیدن ممنوع ""
دود کنم...
تا باطل کنم قانونی که معنای دلتنگی را نمیفهمد!!!
بعدا نوشت: خب کاشف به عمل اومد دیشب شبه آرزوها بود...
اما خو زیادم مهم نی آرزو که عوض نمیشه اگه زمان عوض بشه!!!!!!!
+ نوشته شده در چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 10:15 توسط افسون | نظرات()